CONFERINTA
în cadrul programului international SOW 2017

 

 


 

    

Profesor univ. dr. Radu Constantinescu

Facultatea de Fizică, prorector Universitatea din Craiova

Principalul său domeniu de cercetare este Fizica teoretică și matematică, cu contribuții personale în studiul interacțiunilor fundamentale din Univers, în descrierea sistemelor dinamice cu constrângeri, precum și în studiul comportamentului haotic al unor modele fizice cu dinamică neliniară.

Un al doilea domeniu de interes științific este referitor la filosofia științelor și la dialogul dintre științe și teologie. A fost preocupat de cercetarea unor aspecte importante referitoare la paradigmele naturii, de exemplu esența memoriei sau existența spirituală a ființei umane. Principalele întrebări la care a căutat răspunsuri în studiile sale au fost: care este originea memoriei? Se pot identifica discontinuități cuantice în memoria umană? Se poate extinde memoria de tip uman? Ideile referitoare la toate aceste întrebări au fost exprimate în lucrări prezentate la diferite conferințe. Exemple de astfel de lucrări sunt: “The Universe between the Need of Faith and the Need of Knowledge. Four Centuries of Scientific Astronomy”, prezentată la “Cosmos, Nature, and Culture: A Transdisciplinary Conference”, 2009, Phoenix, SUA. Alte contribuții (nepublicate) au fost prezentate în workshopurile organizate în contextul proiectului de cercetare Memory: from Individual to Society, from Quantum to Cosmos, proiect finanțat de Institutul Metanexus, Philadelphia, SUA.

În ambele domenii de cercetare menționate, Fizică și Filosofia științelor, Radu Constantinescu a coordonat multe programe de cercetare, ale căror rezultate au fost diseminate în peste 100 de lucrări științifice publicate în reviste de prestigiu sau prezentate la conferințe și workshopuri.

O parte importantă din aceste lucrări sunt indexate în baze de date internaționale, acestea fiind menționate, spre exemplu, la adresa

https://scholar.google.ro/citations?user=mBXqa34AAAAJ&hl=en&oi=ao&cstart=60&pagesize=20