CONFERINTA
în cadrul programului international SOW 2017

 

 


 

 

    

Pr. Profesor univ. dr. Ioan Chirilă

Președintele Senatului Universității „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

 Profesor universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității „Babeş-Bolyai” – BBU din Cluj-Napoca. Domeniul său de cercetare este: Teologia Vechiului Testament, Exegeză și Hermeneutică, Literatură iudaică, Arheologie și Ebraică biblică, dialog interreligios, dialog știință-religie, istorie modernă. În prezent părintele Chirilă este președintele Senatului Universității „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Profesor invitat la Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca. În cadrul dialogului știință și religie, părintele Ioan Chirilă a participat la următoarele proiecte de cercetare: Faith and Reason: A Possible Alliance? (2006-2008), John Templeton Foundation, SUA; Theology and Science in the Romanian Ecclesiastical Imageries (2007-2009), BBU University; Science and Orthodoxy. Research and Education (2007-2009), John Templeton Foundation, SUA; Science and Religion in Romania: A Bridge Project (2006), John Templeton Foundation, SUA. Părintele Chirilă a participat la un număr semnificativ de evenimente în cadrul dialogului știință-religie dintre care menționăm: 2009 – congresul internațional „Romania, as Laboratory of the Dialogue between Science and Spirituality in the Contemporary World”, cu studiul: Repentance, Knowledge and Spirit. An Answer to the Idolatry of Logic, Academia Română, București; 2008 – „Subject, Self and Soul: Transdisciplinary Approaches to Personhood”, Metanexus Institute, Madrid (Spain), cu studiul: Subject, Self and Soul. Biblical Anthropological Approaches and Orthodox Exegesis. A Possible Perspective for a Transdisciplinary Discourse; 2009 – conferința internațională „Cosmos, Nature, Culture. A Transdisciplinary Conference”, cu studiul: Prospects for the Unity of Knowledge: Cosmos, Cult and Culture. An Orthodox Approach, Metanexus Conference, Phoenix (Arizona); 2008 – International Conference „Reason and Faith”, organizată de Universitatea „Babeș-Bolay” sub egida UNESCO în colaborare cu Institutul Italian de Cultură, cu studiul: The Divine Reasons of Creation and the Knowledge through Faith (Complements to a Secular Epistemology). În cadrul dialogului știință și religie, părintele Ioan Chirilă a publicat volumul: The Dia-Logos between Theology and Science. Meeting through the Word, ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2009, precum și câteva articole în revistele de specialitate, dintre care amintim: Tolerance and Globalization in the Dialogue between Science and Religion in Romania, Global Spiral, 2007; Ternaire et Trinité, homogène, hétérogène et l'état T. Une évaluation théologique du discours lupascien sur le tiers inclus, în vol. „Á la confluence de deux cultures. Lupasco aujourd'hui, Ed. Oxus, Paris, 2010; The „Difficulties” of Revelation and „Limits” of Reason, în „Transdisciplinarity in Science and Religion” 4 (2008), ed. Curtea Veche, Bucureşti, 2008; Transdisciplinarité et ubiquité, în vol. „Le Tiers Caché dans les différents domaines de la connaissance, ed. Basarab Nicolescu, Bois d'Orion, 2016 au Marché de la Poésie, Place Saint Sulpice, Paris.

Pagină personală de web: http://prioanch.ro